Základy promptování

Do ChatGPT vkládáte tzv. prompt — jmenuje se tak vše, co do vstupního pole zadáváte. Pro dosažení kvalitních výsledků je třeba, aby byl prompt co nejpopisnější a měl správnou strukturu.

Popisnost

Když vytváříte prompt, buďte co nejpopisnější. Snažte se specifikovat, co od ChatGPT chcete. Kvalitu výsledku je přímo úměrná kvalitě promptu. Můžete využít následující:

Popište, v jakém stylu má ChatGPT generovat texty. Například:

„Vytvoř text pozvánky na školní zahradní slavnost v neformálním stylu.“
„Přeformátuj [tento text] do brněnskýho hantecu.“

Popište, v jakém formátu má ChatGPT generovat texty. Například:

„Vytvoř osnovu na [téma…].“
„Vygeneruj rozhovor…“
„Napiš esej…“

Specifikujte, v jaké roli ChatGPT je. Například:

„Jsi expert s rozsáhlými znalostmi v [oboru]. Dej mi zpětnou vazbu na [tento text].“
„Jsi řeka. Napiš báseň o tom, co prožíváš.“
„Jsi holčička plná neotřelých nápadů. Vymysli, co budu dělat dnes odpoledne.“
„Hraj roli. Jsi [fiktivní/historická postava]. Já jsem novinářka. Budu ti klást otázky a ty na ně budeš odpovídat.“  

Popište co nejpřesněji vaše cíle. Například:

 „Potřebuji porozumět [základům elektrických obvodů]. Hraj roli. Jsi [Nikola Tesla]. Já jsem [10 leté dítě]. Ve srozumitelné konverzaci se mnou mi tyto základy vysvětli.“

Popište, jak dlouhý má být vygenerovaný text. Například:

 „Vygeneruj text mezi 200—250 slovy na [téma]…“

Máte-li konkrétní představu, co má ChatGPT vygenerovat, ukažte mu příklad. Například:

„Vygeneruj text dlouhý 200–300 slov o [každodenním životě], přičemž [slovesa v minulém čase prostém] nahraď těmito znaky ___. Hned za to doplň [infinitiv slovesa] do závorky, které bylo nahrazeno. Příklad: Otec ___(vejít) do školy.

 

Popište, co si nepřejete, aby ChatGPT generoval, případně vyloučil apod. Například:

„Vygeneruj tabulku obsahující seznam 10 nejprodávanějších knih 20. století i s jejich autorkami, ale neuváděj knihy, které napsali muži.“
„Z následujícího textu vymaž všechny osobní údaje jako jméno, příjmení, telefon a e-mail. [tabulka zkopírovaná z Google Sheets]“

ChatGPT jako miliony expertů v jednom

Technika hraní rolí poskytne ChatGPT kontext, na jehož základě generuje lepší výsledky. Vždy aplikaci popište, čí roli hraje a jak. Například:

Jsi přátelský a vstřícný expert na didaktiku a inspirativní učitel, který pomáhá pedagogům vytvářet srozumitelná vysvětlení, analogie a příklady pro výuku. Uvádíš pouze fakticky přesné údaje.