Jak zaplatit ChatGPT, pokud nejste plátci DPH

Nejste plátcem DPH v České republice? Při obchodování se zahraničím máte povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba. Identifikovaná osoba (IO) je stručně řečeno plátce DPH pouze pro přeshraniční plnění – v tuzemsku zůstává neplátcem. Jako identifikovaná osoba získáte své DIČ, ale oproti plátcům DPH pouze vykazujete a odvádíte daň, přičemž nemáte nárok na odpočet na vstupu.

Identifikovanou osobou se musíte stát, když:

Pokud jedno z toho platí, musíte se do 15 dní registrovat přes portál Moje daně. V sekci „Registrace” najdete formulář „Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty”, spustíte průvodce a v prvním kroku (část „Záhlaví”) vyberete Typ registrace: identifikovaná osoba. Formulář vyplňte a na konci můžete přiložit fakturu, kvůli které Vám registrační povinnost vznikla.

Při objednávání služby ze zahraničí poskytnete druhé straně své DIČ, které jste získali při registraci identifikované osoby. Obdržíte fakturu bez DPH, podáte daňové přiznání a zaplatíte DPH finančnímu úřadu. Daňové přiznání k DPH zasíláte finančnímu úřadu vždy do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň. To se vztahuje na služby od podnikatelů ze členských států EU i ze třetích zemí.