Co je ChatGPT

ChatGPT je chatbot využívající umělou inteligenci, který je schopen odpovídat na otázky a poskytovat informace. Lze ho využívat na stránce chat.openai.com zdarma nebo v placené verzi — tzv. ChatGPT Plus — za cca 25 dolarů měsíčně.

Funguje díky velkému jazykovému modelu (GPT-3.5 nebo GPT-4), který byl trénován na obrovském množství textových dat z různých zdrojů, včetně knih, článků, webových stránek a podobně. Tím se naučil gramatiku, syntaxi a kontext různých jazyků či témat.

Silné stránky

👍🏼Je schopný generovat přirozený text v široké škále témat a stylů.
👍🏼Dokáže se přizpůsobit různým typům konverzace.
👍🏼„Rozumí“ kontextu.

V čem je dobrý:
👉🏼sumarizace — delší texty, přepisy, články, reporty....
👉🏼brainstorming — nápady, osnovy, koncepty...
👉🏼syntéza — kombinování různých vstupů do jednoho textu
👉🏼psaní — články, tiskovky, zprávy, slovníčky... téměř cokoliv
👉🏼kódování — jednoduché prográmky, skripty...
👉🏼vytahování různých informací z textu
👉🏼přepisování textů — styly, struktura...

Slabé stránky

👎🏼Nezná současnost — data, ze kterých vychází, končí rokem 2021.
👎🏼Halucinuje — občas si „vymýšlí“. Vše je třeba ověřovat.
👎🏼Nevidí na internet — pouze v placené verzi s použitím pluginu.

ChatGPT není schopen nezávislého myšlení. Generuje odpovědi na základě vzorů a informací v trénovacích datech, ale nemá osobní zkušenosti. Během konverzací se neučí.

Registrace

Jak na registraci — návod krok za krokem a nejčastější problémy najdete zde.