ChatGPT — pracovní listy pro žáky

Pracovní a informační listy pomohou žákům, studentům (dětem) začít s efektivním (a etickým) využíváním ChatGPT. Zároveň stručně vysvětlí, co ChatGPT je a jaké jsou jeho silné a slabé stránky. Přípravná část pro pedagogy obsahuje soubor doporučení pro využívání ChatGPT v hodinách.