Doporučení pro využívání generativní AI na ZŠ a SŠ

Národní pedagogický institut vychází z přesvědčení, že generativní umělá inteligence (GAI) zásadně proměňuje požadavky na výuku a její možnosti. Proto vydal doporučení základním a středním školám, jak pracovat s GAI.

Obsahují sedm bodů a jsou zpracována zvlášť pro ředitele, učitele, žáky i rodiče. Doporučení jsou míněna jako inspirace školám a proto je jejich součástí otevřený dokument v kolaborativním nástroji Canva, který si školy mohou upravit a doplnit podle svých potřeb.