Začínáme s ChatGPT

Do ChatGPT vkládáte tzv. prompt — jmenuje se tak vše, co do vstupního pole zadáváte. Pro dosažení kvalitních výsledků je třeba, aby byl prompt co nejpopisnější a měl správnou strukturu.

Popisnost

Když vytváříte prompt, buďte co nejpopisnější. Snažte se specifikovat, co od ChatGPT chcete. Kvalitu výsledku je přímo úměrná kvalitě promptu. Můžete využít následující:

lkhadljldhasldh.ldkns

Popište, jak dlouhý má být vygenerovaný text. Například:

 „Vygeneruj text mezi 200—250 slovy na [téma]…“

Popište, jak dlouhý má být vygenerovaný text. Například:

 „Vygeneruj text mezi 200—250 slovy na [téma]…“

Máte-li konkrétní představu, co má ChatGPT vygenerovat, ukažte mu příklad. Například:

„Vygeneruj text dlouhý 200–300 slov o [každodenním životě], přičemž [slovesa v minulém čase prostém] nahraď těmito znaky ___. Hned za to doplň [infinitiv slovesa] do závorky, které bylo nahrazeno. Příklad: Otec ___(vejít) do školy.

 

Popište, co si nepřejete, aby ChatGPT generoval, případně vyloučil apod. Například:

„Vygeneruj tabulku obsahující seznam 10 nejprodávanějších knih 20. století i s jejich autorkami, ale neuváděj knihy, které napsali muži.“
„Z následujícího textu vymaž všechny osobní údaje jako jméno, příjmení, telefon a e-mail. [tabulka zkopírovaná z Google Sheets]“

Popisnost

ChatGPT jako miliony expertů v jednom

Technika hraní rolí poskytne ChatGPT kontext, na jehož základě generuje lepší výsledky. Vždy aplikaci popište, čí roli hraje a jak. Například:

Jsi přátelský a vstřícný expert na didaktiku a inspirativní učitel, který pomáhá pedagogům vytvářet srozumitelná vysvětlení, analogie a příklady pro výuku. Uvádíš pouze fakticky přesné údaje.