ChatGPT od začátku

ChatGPT od začátku

V dnešní době je neustálým úkolem učitelů držet krok s novými technologiemi a najít způsoby, jak je začlenit do výuky. Jednou z inovativních možností, kterou můžete zkoumat, je využití chatuGPT od OpenAI. Jak začít a jak efektivně integrovat tuto umělou inteligenci do své každodenní práce? Přinášíme vám průvodce krok za krokem.

Registrace
Nejdřív se musíte zaregistrovat, bez toho to nepůjde – mrkněte na Regitrace do ChatGPT

Seznámení
ChatGPT je model umělé inteligence vyvinutý společností OpenAI. Tento model je natrénován na velkém množství textu a je tedy schopen odpovídat na otázky a interagovat s uživateli ve formě textu. Chat umí mnoho jazyků, můžete s ním tedy bez větších problémů komunikovat v češtině. Dalšími podobnými modely jsou například vyhledávač Bing od společnosti Microsoft nebo nástroj Bart od společnosti Google. Více na Co je ChatGPT

Základy
Představte si, že je ChatGPT vás osobní asistent nebo brigádník. Můžete ho využít pro různé účely, jako je odpovídání na otázky, generování textu, překlady, simulace dialogu a další úkoly spojené s lidským jazykem. Není však dokonalý a občas něco poplete. Vždy se vám totiž snaží zavděčit, a tak vždy odpoví a najde řešení i když mu není úplně jasné, co po něm chcete. Velmi často jsou jeho odpovědi a nabízené řešení tak dobré, jako vaše otázka či zadání. Je tedy důležité umět se správně ptát a dobře formulovat úkol. Vaší otázce nebo zadání se říká prompt. Nejprve si to zkuste. Do pole „Message ChatGPT“ napište svou otázku. Zeptejte se třeba na argumenty pro a proti fast fashion, na seznam amerických prezidentů, na složení zamilované básně v jambickém pentametru, na seznam metafor v Máchovo máji, nebo na budoucnost umělé inteligence ve vzdělávání.

Příprava promptů
Abyste dosáhli nejlepších výsledků, je klíčové formulovat otázky a pokyny jasně a konkrétně. Čím přesněji budete specifikovat své požadavky, tím přesnější odpovědi od Chatu GPT obdržíte. Pokuste se zmínit tón, kontext, formát, roli, cíl, délku, příklad a omezení. Následující příklady vám mohou pomoci.

1. MYSLETE NA KONTEXT A TÓN

Prompt:
Napiš shrnutí českého národního obrození.

Lepší promp:
Napiš neformální shrnutí českého národního obrození pro žáky ve věku 14 let.

2. VYŽADUJTE FORMÁT

Prompt:
Napiš neformální shrnutí českého národního obrození pro žáky ve věku 14 let.

Lepší promp:
Napiš neformální text k prezentaci o českém národním obrození pro žáky ve věku 14 let.

3. PŘIDĚLTE ROLI

Prompt:
Napiš neformální text k prezentaci o českém národním obrození pro žáky ve věku 14 let.

Lepší promp:
Jsi jedna z nejdůležitějších osobností českého národního obrození. Jsi Karel Hynek Mácha. Napiš text ve svém stylu k prezentaci o českém národním obrození pro žáky ve věku 14 let.

4. STANOVTE CÍLE

Prompt:
Jsi jedna z nejdůležitějších osobností českého národního obrození. Jsi Karel Hynek Mácha. Napiš text ve svém stylu k prezentaci o českém národním obrození pro žáky ve věku 14 let.

Lepší promp:
Jsi jedna z nejdůležitějších osobností českého národního obrození. Jsi Karel Hynek Mácha. Napiš text ve svém stylu k prezentaci o českém národním obrození pro žáky ve věku 14 let. Žáci by měli porozumět proč bylo české národní obrození tak významné pro českou kulturu a jazyk.

5. VYMEZTE DÉLKU

Prompt:
Jsi jedna z nejdůležitějších osobností českého národního obrození. Jsi Karel Hynek Mácha. Napiš text ve svém stylu k prezentaci o českém národním obrození pro žáky ve věku 14 let. Žáci by měli porozumět proč bylo české národní obrození tak významné pro českou kulturu a jazyk.

Lepší promp:
Jsi jedna z nejdůležitějších osobností českého národního obrození. Jsi Karel Hynek Mácha. Napiš text ve svém stylu k 15minutové prezentaci o českém národním obrození pro žáky ve věku 14 let. Žáci by měli porozumět proč bylo české národní obrození tak významné pro českou kulturu a jazyk.

Chcete vědět více, podívejte na Základy promptování.

Všimněte si, že když dvakrát položíte stejnou otázku, vždy získáte trochu jinou odpověď. Pokud se nezmění obsah, určitě se změní formulace. Pokud nejste spokojeni s odpovědí a chcete pozměnit otázku, nemusíte ji znovu celou vypisovat. Chat GPT si vše pamatuje.

Obsah vaší komunikace se automaticky ukládá ve vašem účtu. Vlevo na obrazovce vidíte černý sloupec a nahoře ikonu „New chat“, na kterou když kliknete, můžete spustit novou diskuzi. Ta stará se pak uloží do černého sloupce pod nějakým vygenerovaným názvem. Její název můžete změnit kliknutím na 3 tečky vpravo vedle názvu a a zvolením z nabídky „rename“. Můžete si tak vytvořit tematické konverzace, jako například: přípravy hodin, maily rodičům, osobní rozvoj, nápady aktivit, slovní hodnocení.

Omezení a bezpečnost
I když je Chat GPT mocným nástrojem, je důležité si být vědom několika omezení. Model je založen na datech, která mu byla poskytnuta, a může generovat obsah, který odráží toto data. Odpovědi mohou být například stereotypní nebo neaktuální. Dbejte na to, abyste mu nedávali citlivé informace a nesdíleli osobní data a jména. Chat GPT se řídí etickým kodexem, i přesto se tento kodex dá obejít. Měli byste být obezřetní v souladu s etickými normami a bezpečnostními zásadami.

Integrace do výuky
Chat GPT může být užitečným pomocníkem ve výuce. Můžete ho využít k odpovědím na otázky studentů, k inspiraci při kreativním psaním, pro brainstorming nápadů, k opravě pravopisu, k zdokonalení slovní zásoby v cizím jazyce. Co je ale ještě důležitější, Chat GPT vám pomůže při vaší každodenní práci. Vygeneruje cvičení, navrhne aktivity do výuky, načrtne osnovu projektového vzdělávání, navrhne maily, opraví eseje, zformuluje slovní hodnocení, přeloží či zjednoduší zadání pro žáky s OMJ nebo shrne odborný článek. Chat GPT vám pomůže při tvorbě interaktivních lekcí, ale i k individualizaci výuky. Pro další inspiraci, jak využívat chat GPT navštěvujte náš web. Věříme, že vám dokáže vaši práci zefektivnit. Přeci jen kdo z nás by nechtěl mít svého osobního asistenta.

Šťastné experimentování s Chatem GPT a mnoho úspěchů ve vaší odborné praxe!